• Սուրբ Սարգիս Զօրավարի յիշատակութեան օր եւ Երիտասարդների օրհնութեան կարգ՝ Փանիկում

  Ամենասուրբ Երրորդութեանն ընտրեալ ծառայ եւ հաւատարիմ.
  յաղթող սպառազէն եւ քաջ նահատակ.
  երագահաս սուրբդ Սարգիս շնորհաց օթեւան.
  բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
  (Շարական, Սուրբ Ներսես Շնորհալի)


  Կիրակի, 9 փետրուարի, 2020 թուական, Ա. զկնի Առաջաւորի, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցուեց Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ՝ ձեռամբ Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեանի:

   

  Թէեւ Սուրբ Սարգիս Զօրավարի, նրա որդի Մարտիրոսի եւ տասնչորս զինուորների յիշատակութեան տօնը Հայ Եկեղեցին այս տարի նշեց փետրուարի 8-ին, սակայն, Փանիկ համայնքում, ըստ հովուական տեսութեան, այն տօնուեց փետրուարի 9-ին՝ հնարաւորութիւն ընձեռելով հաւատաւոր ժողովուրդին եւ յատկապէս՝ երիտասարդներին ոչ միայն մասնակցելու կիրակնօրեայ պատարագին, այլեւ՝ մասը կազմելու օրուայ խորհուրդին:

   

  Հայաստանում ամենամեծ ժողովրդականութիւն վայելող սուրբերից մէկի՝ Սուրբ Սարգիս Զօրավարի տօնը ընդունուած է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծիսակարգով, այլ նաեւ ըստ ժողովրդական հին սովորութիւնների:

  Սուրբ Սարգիսի տօնին նախորդող Առաջաւորաց պահքի շրջանում, վերջին ուրբաթ օրը, ըստ ժողովրդական սովորոյթի, չամուսնացած երիտասարդները ծոմ էին պահում եւ երեկոյեան ճաշակում աղի բլիթ՝ հաւատալով, որ իրենց ապագայ կողակցից երազում ջուր կը ստանան: Սովորաբար աղաբլիթը թխում էին գերդաստանի բազմազաւակ մայրերը: Մէկ այլ ժողովրդական սովորութեան համաձայն՝ կանայք դռան մօտ կամ կտուրին սկուտեղով փոխինձ էին դնում, եթէ առաւօտեան փոխինձի վրայ հետք էին տեսնում, ապա՝ հաւատում էին, որ դա Սուրբ Սարգիսի ձիու սմբակի հետքն է, ինչը նշանակում է, որ իրենք արժանացել են սուրբի բարեխօսութեանը: Պահքն ու ծոմը լուծւում էին շաբաթ օրը՝ Սուրբ Սարգիսի տօնին մատուցուած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագով՝ ճաշակելով Սուրբ Հաղորդութիւնը:

   

  Սուրբ գրային ընթերցումներից յետոյ Գերյ. Հայր Գառնիկը քարոզի սկզբում հակիրճ ներկայացրեց Սուրբ Սարգիս Զօրավարի կենսագրութիւնը եւ վասն Քրիստոսի նահատակութեան պատմութիւնը: Ապա, բոլոր հաւատացեալներին եւ մասնաւորապէս՝ երիտասարդներին, յորդորեց հետեւել սուրբի օրինակին եւ միշտ պատրաստ լինել սեփական կեանքը զոհելու վասն հաւատքի եւ Քրիստոսի սիրոյ: Երբեք չվարանել քայլել Քրիստոսի ոտնահետքերով եւ չերկնչել անցնել փշոտ ճանապարհով, քանզի Յիսուս մշտապէս ուղեկցում է մեզ, մեր կեանքի բոլոր օրերին՝ մինչեւ իսկ աշխարհի վախճանը. «Եւ ահա, ես ձեզ հետ եմ բո­լոր օրե­րում՝ մին­չեւ աշ­խար­հի վա­խ­ճա­նը» (Մատթ. 28:20):

   

  Գերյ. Հայր Գառնիկը մէջբերելով Յի­սուսի խօսքերն ուղղուած իր աշակերտներին. «Ես եմ կե­նաց հա­ցը. ով դէ­պի ինձ գայ, քաղց չի զգայ, եւ ով ինձ հա­ւա­տայ, եր­բեք չի ծա­րա­ւի» (Յովհ. 6:35), – առանձնայատուկ կերպով ընդգծեց իւրաքանչիւր կիրակի Ս. Պատարագին մասնակցելու եւ Սուրբ Հաղորդութեան միջոցով Քրիստոսի մամինը եւ արիւնը ճաշակելու կենարար անհրաժեշտութիւնը:

   

  Սուրբ Պատարագի աւարտին Հայր Սուրբի ձեռամբ կատարուեց երիտասարդների օրհնութեան կարգ, ապա՝ միասնաբար աղօթքով դիմեցին արագահաս սուրբի բարեխօսութեանը.

   

  ԱՂՕԹՔ՝ ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԶՕՐԱՎԱՐԻՆ

   

  Ո՛վ Սուրբ Սարգիս, քաջ զօրավար եւ նահատակ, դո՛ւ, որ քաջութեամբ զարմացրեցիր քո ժամանակի բոլոր զօրականներին, անձնուրացութեամբ մոռացութեան տուեցիր փառք ու աստիճան, անվախ փշրեցիր սին կուռքերը, եւ արիաբար յանձն առար նահատակուել Քրիստոսի սիրոյ համար: Դո՛ւ, որ զոհաբերման սքանչելի օրինակն ես մեզ համար: Երբ դժուարութեան պահերին մոռանում ենք մեր հոգեւոր պարտականութիւնները՝ վազելով աշխարհային սին փառք ու պատուի ետեւից, զգաստացրո՛ւ մեզ: Դո՛ւ քրիստոնեաների արագահաս եւ հզօր պաշտպան, պաշտպանի՛ր եւ մեր հաւատքը, եւ խնդրի՛ր Քրիստոսից, որին այնքա՜ն սիրեցիր երկրի վրայ, մեզ եւս օժտել հաւատարմութեան ուխտով, որպէսզի հաւատարիմ մնանք մեր հաւատքին եւ արժանանաք իր զինուորները կոչուելու. Ամէն:

  ***

  «Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոց մարտիրոսացն, որոց այսօր է յիշատակ, եւ ամենայն սրբոց քոց, լու՛ր մեզ Տէր եւ ողոմեա՛. ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն»: (Առաւօտեան ժամերգութիւն)

   

  Գերյ. Հ. Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեան

  Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ժողովրդապետ,

  Հայաստանի Երիտասարդաց Խմբի Նախագահ

   

  10.02.2020թ., Փանիկ

   

Օրացույց

Օրացույց