• Արհ. Տ. Ռաֆայել Արքեպս. Մինասյանի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

  «Այս էլ իմացէք ներկայ ժամանակիս մասին, որովհետեւ հիմա ճիշտ ժամն է, որ մենք քնից զարթնենք …» (Հռ. 13, 11):


   

  Յո՛յժ սիրելի հոգեւոր դաս եւ աշխարհական քոյրեր եւ եղբայրներ,

   

  Յիսուս Քրիստոսի Սբ. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան գալիք տօներին ընդառաջ ուզեցի խորհրդածել ձեզ հետ Սբ. Պօղոս առաքեալի հռոմէացիներին ուղղուած նամակի՝ «… ժամն է, որ մենք քնից զարթնենք …» յորդորի շուրջ: Ժամանակն է, որ թօթափենք քունը եւ արթնանանք, որովհետեւ փրկութեան պահը հասել է Աստուածորդու գալուստով: Յիսուս Քրիստոս՝ Աստուած ճշմարիտ եւ մարդ ճշմարիտ, ոչ թէ միայն հոգեպէս, այլեւ մարմնապէս գալիս է ի մէջ մարդկանց: Ուստի, որպէս ճշմարիտ քրիստոնեայ հաւատացեալներ, Սբ. Ծննդեան տօնի առթիւ չտրուե՛նք սոսկ արտաքին արարողութիւններին, այլ արթնանա՛նք մեր երեւակայական եւ երազային աշխարհից, մեր յոռի սովորութիւններից:

   

  Այո՛, սիրելինե՛ր, ժամն է արթմնի ընդունելու մեր Փրկիչ եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսին, որ աշխարհ գալով՝ մշտապէս մեզ հետ է Ամենասուրբ Հաղորդութեան խորհրդի մէջ:

   

  Աստուածորդու փրկչական գալուստը մարգարէացող Եսայի մարգարէն ասում է. «Եկէ՛ք ելնենք Տիրոջ լեռը» (Ես. 2, 3), այսինքն ընդառաջ գնա՛նք մարմնացեալ ու մարդացեալ Յիսուս Քրիստոսին, ինչպէս հովիւները, լսելով Սբ. Ծննդեան աւետիսը, հաւատացին եւ թողնելով իրենց ոչխարները արօտավայրերում, գնացին տեսնելու մանուկ Քրիստոսին: Ա՛յս է պատգամը մեր խորհրդածութեան. թողնելով աշխարհական ցանկութիւնները, մեր եսասիրութիւնը, արթուն մտքով եւ սրտով վազել դէպի Տիրոջ լեռը՝ Սբ. Եկեղեցին եւ մեր օրերի քարայրում, որ է աղբիւրը Լոյսի, Տապանակը Ամենասուրբ Հաղորդութեան, Երկնաւոր Մանուկի առաջ միաբերան գոչել. «Դու ես Որդի Աստուծոյ, փրկիչն աշխարհի»:

   

  Եթէ պարզ հովիւները կարողացան հասկանալ եւ հաւատալ կարեւորութիւնը այս մեծ աւետիսի ու գիշերով թողեցին ամէն ինչ եւ անյապաղ վազեցին դէպի Բեթղեհէմի քարայրը՝ տեսնելու աշխարհի նորածին Փրկչին ու Թագաւորին, ինչպէս նաեւ իմաստուն Մոգերը Բեթղեհէմեան աստղի նշանով կարողացան ճանաչել մեծ եւ բացառիկ Թագաւորի ծննդեան նշանը ու, թողնելով իրենց ընտանիքները, երկիրը, իրենց փառքերն ու իշխանութիւնները, եկան տեսնելու եւ երկրպագելու Տիեզերքի Թագաւորին՝ բերելով իրենց հետ թանկագին նուէրներ, եւս առաւել մենք՝ կարծեցեալ հաւատաւոր հետեւորդներն այս Թագաւորի, միթե՞ պարտական չենք արթմնի գիտակցութեամբ անյապաղ վազելու դէպի մեր օրերի Բեթղեհէմի քարայրը, դէպի մսուրը՝ մեր Փրկչին Տապանակը Ամենասուրբ Հաղորդութեան, ուր ներկայ է Յիսուս Քրիստոս այսօր, վաղը եւ մինչեւ աշխարհի կատարածը:

  Երանի չտանք միայն հովիւներին եւ Մոգերին, մենք էլ հնարաւորութիւն ունենք մեր սրտի տուրքը մատուցելու Մանուկ Յիսուսին` այսօր մեր գործերով արտայայտելով մեր քրիստոնէական ինքնութիւնը, հաւատքը, ներողամտութիւնը եւ, անշո՛ւշտ, եղբայրասիրութեամբ ապրելով, քանզի Փրկիչն աշխարհի մեզ սիրելով եկաւ աշխարհ:

  Սիրելի՛ եղբայրներ ու քոյրեր, այս պատգամը արձագանքն է այն անկեղծ զգացումի, որով տոգորուած հարկ ենք նկատում, որ պէտք է դիմաւորել Յիսուս Քրիստոսի Սբ. Ծնունդը եւ Ամանորի սեմին այս է շնորհաւորական մեր բարեմաղթանքը ամէնքիդ:

   

  Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ:

  Ձեզ եւ մեզ մեծ Աւետիս:

   

  Արհի. Տէր Ռափայէլ Արքեպս. Մինասեան

  Տիտղոսաւոր Արքեպիսկոպոս Կապադովկեան Կեսարիոյ Հայոց Առաջնորդ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Արեւելեան Եւրոպայի Կաթողիկէ Հայոց

Օրացույց

Օրացույց