• ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՍԻՐՈՅ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ. ԳԵՐՅ. ՀԱՅՐ ԳԱՌՆԻԿ Ծ. ՎՐԴ. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

  «Ինչո՞ւ ողջին մեռեալների մէջ էք փնտրում:
  Այստեղ չէ, այլ յարութիւն առաւ»: (Ղուկ. ԻԴ. 5-6):


  Շաբաթ, 08 ապրիլ, 2023 թուական.

   

  Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ ի Քրիստոս,

   

  Այսօր ամէնքս հոգեւոր երջանկութիւնն ունենք աստուածային օրհնութեանն արժանանալու կենարար այս աւետիսով. «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»:

   

  Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութիւնը եկեղեցու գլխաւոր տօներից է: Աստծոյ Որդին իր արիւնը հեղեց աշխարհի եւ մեղաւոր մարդկանց մեղքերի քաւութեան եւ փրկութեան համար, խաչուեց, թաղուեց եւ երրորդ օրը յարութիւն առաւ:

   

  Զատիկը եկեղեցու հինգ տաղաւար տօներից մէկն է: Սուրբ Յարութիւնը դա ուղղակի տօն չէ, այլ քրիստոնէութեան էութիւնը, քրիստոնեայի հաւատքի հիմքը եւ ամենակարեւոր ճշմարտութիւնը: Քրիստոնեաներիս համար մեր Տիրոջ Յարութիւնը մշտական ուրախութեան աղբիւր եւ չդադարող մի ցնծութիւն է, որն իր գագաթնակետին է հասնում Յարութեան տօնին:

   

  Ինչո՞ւ է Քրիստոսի Յարութիւնը համարուում մեր հաւատքի անվիճարկելի փաստը։ Այն Աստծոյ վկայութիւնն է Յիսուս Քրիստոսի մասին։ Հայր Աստուածն է այս իրադարձութեան ճշմարիտ դերակատարը։

   

  Պօղոս Առաքեալը, Աթէնքի արեոպագոսում արտասանած իր ճառի մէջ, աւելի յստակ կերպով ասում է. «Աստուած յարութիւն տուեց Նրան մեռելներից՝ այդպիսով մեզ բոլորիս երաշխիք տալով Նրա վերաբերեալ» (Գրծ. 17:31)։

   

  Յիսուս Քրիստոսի մահը գերագոյն սիրոյ վկայութիւնն է. «քանի որ ոչ ոք աւելի մեծ սէր չունի, քան նա, ով իր կեանքն ընծայում է իր սիրելիների համար» (Յովհ. 15:13)։

   

  Միայն Յարութիւնն է Քրիստոսի աստուածային վաւերականութեան եւ Նրա դատի ճշմարտացիութեան կնիքը։ Ահա թէ ինչու Յիսուսն Ինքը այն մատնանշեց որպէս Իր առաքելութեան գերագոյն նշան։

   

  Քրիստոսի աննման Յարութեան ճշմարտութիւնը դարձաւ քրիստոնէական վարդապետութեան եւ հաւատի հիմքը, որովհետեւ ինչպէս Պօղոս առաքեալն է ասում. «Եթէ մեռելների յարութիւն չկայ, ապա եւ Քրիստոս յարութիւն չի առել: Եւ եթէ Քրիստոս Յարութիւն չի առել, իզուր է մեր քարոզութիւնը, իզուր է ձեր հաւատքը (1 Կոր. ԺԵ. 13-14):

   

  Ներսէս Լամբրոնացի հայրապետը ասում էր. «Այսօր, հրեշտակները երկնքից իջնելով՝ մարդկութեան աւետիս կը տան, թէ Խաչեալը յարութիւն առաւ եւ Իր հետ յարութիւն տուեց մարդկութեանը»։

   

  Ո՞վ փրկեց աշխարհը. Աստուածամարդը թէ՞ մարդը, դժուար է ասել, սակայն Յարութեան խորհուրդը մեզ բացայայտում է, որ նախ մարդիկ փրկեցին Աստծուն այս աշխարհում, ապա Աստուած փրկեց մարդուն եւ աշխարհը: Այս հրաշալի համագործակցութեան մէջ է բացայայտուում մեր փրկութեան խորհուրդը:

   

  Օրուայ խորհուրդը հաստատում է այն ճշմարտութիւնը, որ Աստծոյ փառքը կատարեալ մարդն է, իսկ մարդկային կատարելութիւնը` աստուածահաճոյ կեանքը: Յարութեան տօնը այսօր վերանորոգ հրաւէր է մեզ բոլորիս, որպէսզի մենք եւս նորից որդեգրենք նոյն ուղին, հաւատարիմ մնալով Նրան ով մեզ համար իր կեանքը տուեց:

   

  Աշխարհն այսօր կարիքն ունի Յարուցեալ Քրիստոսի հրաշափառ լոյսի, մանաւանդ հիմա, երբ համայն աշխարհը գտնուում է պատերազմական իրադրութեան մէջ, երբ ամենուր ծանր եւ անկայուն վիճակ է, երբ մեր քոյրերը եւ եղբայրները լքուած են եւ տառապում են բազմաթիւ հիւանդութիւններից: Եւ այս անորոշութիւնը մեզ յիշեցնում է Տիրոջ խօսքն ուղղուած իր ծառային. «Մի՛ վախեցիր, քանզի փրկեցի քեզ» (Եսայի 43:1):

   

  Մեր Տիրոջ Յարութիւնը կոչ է՝ անցնելու դարձի, աղօթքի, միասին  կիսելու այդ հրաշափառ լոյսը, որը վերստին նորոգելու է մեր հաւատքը, որ ստանում ենք կենդանի Քրիստոսից, յոյսը, որ ներշնչուած է Սուրբ Հոգով եւ սէրը, որ յորդում է Հօր գթառատ սրտից:

  Յարութեան յաղթանակի այս պատգամով տոգորուած՝ մենք եւս հրաւիրուած ենք յաղթահարելու բոլոր կեանքի մարտահրաւէրները, որոնք կը սպառնան մեր ինքնութեանը. յաղթանակենք՝ զանոնք առաջնորդուելով Քրիստոսի շողուն լոյսով։ Ս. Յարութեան պարգեուած յոյսով վերանորոգուած եւ երախտապարտ հոգիով ընդունինք այս հրաշափառ տօնի պատգամը, մեր կեանքի մէջ, եւ այս մտածումներով եւ զգացումներով ապրինք քրիստոսի  սուրբ Յարութիւնը:

   

  Սիրելինե՛րս, ի սրտէ շնորհաւորում եմ ողջ հայութեանը` Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան առիթով եւ մաղթում, որ մեր Տէրը՝ յարուցեալ Քրիստոսը իրապէս կենդանի լինի մեզանից իւրաքանչիւրի վերափոխուած հոգիներում: Ուստի, այսօրուայ աւետիսը թող համախմբի իւրաքանչիւրիս` Տիրոջ հետ լինելու եւ համագործակցելու: Չէ՞ որ Քրիստոս իր աշխակերտներին յորդորել եւ հիմա էլ յորդորում է մեզ, ասելով. «Գնա­ցէ՛ք, ու­րե­մն, աշա­կե՛րտ դար­ձ­րէք բոլոր ազ­գե­րին, նրանց մկր­տե­ցէ՛ք Հօր եւ Որ­դու եւ Սուրբ Հո­գու անու­նով: Ու­սու­ցա­նե­ցէ՛ք նրանց պա­հել այն բո­լո­րը, ինչ որ ձեզ պա­տուի­րե­ցի: Եւ ահա, ես ձեզ հետ եմ բո­լոր օրե­րում՝ մին­չեւ աշ­խար­հի վա­խ­ճա­նը» (Մատթ․ 28, 19-20):

   

  «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց: Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի»

   

  Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեան

  Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու ժողովրդապետ

   

Օրացույց

Օրացույց