• «Կաթողիկէ հավատք» թերթ, Դ համար, մայիս, 2022

    Այս համարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին:
    Ֆաթիմայի 1917թ. երևումների պատմությունը, Տիրամոր միջնորդությամբ հրաշքով բուժման մի իրական պատմություն՝ Հ. Մեսրոպ Հայունու վկայությամբ, Հ. Պետրոս Ծ. Վրդ. Եսայանի հոդվածը, «Ճշմարիտ նվիրում՝ Տիրամորը» գրքից մի հատված:


    Էլեկտրոնային PDF  տարբերակը՝ Կաթողիկէ հավատք Դ

Օրացույց

Օրացույց