• Ճանապարհ Խաչի կայանները՝ Գիւմրու Սրբոց Նահատակաց Աթոռանիստ Եկեղեցւոյ մէջ

  «Երկրպագում ենք Քեզ, Յիսուս,
  եւ ցանկանում ենք Քեզ սիրել,
  որովհետեւ քո սուրբ խաչով աշխարհն ես փրկել»


  Հինգշաբթի, 25 մարտ, 2021 թուական. Տօն Աւետման Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:

  Գիւմրու Սրբոց Նահատակաց Հայ Կաթողիկէ Աթոռանիստ Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Ճանապարհ Խաչի» 15 կայանների օրհնութեան կարգը՝ ձեռամբ Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեանի, առընթերակայութեամբ՝ Արժ. Տէր Գրիգոր Աւագ Քհն. Մկրտչեանի եւ Արժ. Տէր Նարէկ Քհն. Թադեւոսեանի:

  «Ճանապարհ Խաչի» 15 կայանները Սրբոց Նահատակաց Հայ Կաթողիկէ Աթոռանիստ Եկեղեցուն նուիրաբերեց Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեանը՝ ի յիշատակ Յովսէփեան գերդաստանի հանգուցեալների, մասնաւորապէս՝ վարդապետի հօր՝ Մուրադ Յովսէփեանի հոգու հանգստութեան եւ խաղաղութեան համար:

  Օրհնութեան կարգի աւարտին՝ Գիւմրու Հայ Կաթողիկէների ժողովրդապետ Արժ. Տէր Գրիգոր Աւագ Քհն. Մկրտչեանը իր երախտիքի խօսքը յայտնեց Գերյ. Հայր Գառնիկին՝ մաղթելով առողջութիւն եւ բեղուն առաքելութիւն, միեւնոյն ժամանակ՝ հայցելով Երկնաւոր Հօրից, որպէսզի Մուրադ Յովսէփեանի հոգին միշտ մնայ երկնային լոյսերի մէջ:

   

  Օրհնութեան կարգ պատկերաց

   

  Սուրբ ես, Տէր, և ի սուրբս բնակեալ. Սրբեա՛ զպատկերս զՃանապարհ Խաչի զայս, զոր այժմ մեք կենդանագրութեամբ արարաք ի յիշատակ նոցին, եւ ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցւոյ քում, ի պատիւ եւ յերկրպագութիւն սուրբ Երրորդութեանդ: Դու՛ Տէր, սրբեա՛ և օրհնեա՛ զկերպագրութիւնս զայս՝ ի պատիւ փառաց քոց:

   

  Շնորհեա՛ եւ զվարձս բարիս այնոցիկ՝ որք վաստակեցին ի սմա, եւ տո՛ւր նոցա զբարի պարգեւաց քոց զհատուցումն. պարգեւեա՛ մեզ ամենեցուն զթողութիւն մեղաց, եւ ընդունելութիւն Հոգւոյդ սրբոյ: Զի քեզ ընծայի յամենայն արարածոց պատիւ եւ իշխանութիւն եւ փառք. որում արժանաւորապէս վայելէ գոհութիւն եւ օրհնութիւն եւ երկրպագութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանդ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

   

  Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեան

  Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ժողովրդապետ,

  Հայաստանի Հայ Կաթողիկէ Երիտասարդաց միութեան նախագահ

Օրացույց

Օրացույց