• Ս. Վարդարանի միասնական աղօթք`յանուն Արցախի խաղաղութեան

  «Աղօթքը յաղթում է պատերազմը, ինչպէս Մովսէսն աղօթքներով յաղթեց Ամաղեկին, Դաւիթը՝ այլազգի Գողիաթին, եւ Յոբը՝ թշնամի սատանային: Այսպէս եւ մենք ենք աղօթքներով յաղթում, երբ թէ՛ հոգեւոր, թէ՛ մարմնաւոր պատերազմ է լինում». Սբ. Գրիգոր Տաթեւացի


  «Kirche in Not» կազմակերպութեան  նախաձեռնութեամբ՝ այս տարի աղօթքի դիտաւորութիւնը նուիրուած էր Քորոնավիրուսի առողջապահական եւ տնտեսական արտակարգ իրավիճակից դուրս գալուն:

   

  80 երկրից մէկ միլիոն մանուկներ միասիրտ եւ միահոգի աղօթեցին աշխարհի խաղաղութեան եւ համաճարակի աւարտին համար: Ինչո՞ւ է նախաձեռնութիւնը կոչւում «Մէկ Միլիոն Մանուկներ»: Այս իտէալական նպատակը ոգեշնչուած է Պիետրելչինայի Իտալացի Սուրբ Պիոյի խօսքերից. «Երբ մէկ միլիոն մանուկներ աղօթեն Սուրբ Վարդարանը՝ աշխարհը կը փոխուի»:

   

  18 հոկտեմբեր 2020 թուական, Զ. Կիրակի զկնի Խաչին: Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին նոյնպէս միացաւ այս ձեռնարկին եւ միասնական աղօթքը Սուրբ Վարդարանի բարձրացուց՝ հայցելով Աստուածամօր բարեխօսութիւնը մեր Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախ աշխարհի սահմանների խաղաղութեան, մեր նահատակ զինւորների հոգիների հանգստութեան, բոլոր վիրաւոր զինւորների շուտափոյթ ապաքինման եւ նրանց ընտանիքների մխիթարութեան համար:

   

  Արեւիկի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հայ Կաթողիկէ համայնքի մանուկները եւ հաւատաւոր ժողովուրդը՝ գլխաւորութեամբ հոգեւոր հովիւ Տէր Նարեկ Քհնյ․ Թադեւոսեանի, նոյնպէս աղօթեցին Սուրբ Վարդարանը՝ վերոյիշեալ դիտաւորութեամբ։

   

  Այս օրհասական պահին համայն հայութիւնը Մայր Հայրենիքում եւ ի սփիւռս աշխարհի միաբերան աղաղակում են առ Աստուած՝ միակ ապաւէնը եւ զօրակիցը հայ ազգի, որ իր աստուածային խաղաղութիւնը եւ արդարութիւնը սփռի հայոց աշխարհի վրայ, մինչ հզօր պետութիւնները կոյր, խուլ եւ անտարբեր են մեր արդարացի եւ սրբազան իրաւունքների հանդէպ։

   

  Մենք յաղթելու ենք Աստուծոյ անունով, ինչպէս կարդում ենք Հին Կտակարանի Ա Թագաւորութիւնների գիրքի մէջ, թէ ինչպէս Դաւիթը յաղթում է Գողիաթին՝ յայտարարելով թէ սա Տիրոջ պատերազմն է. «Դա­ւի­թն ասաց այլազգիին. «Դու ինձ վրայ ես յար­ձակ­ւում սրով, գեղար­դով ու վա­հա­նով, իսկ ես քեզ վրայ եմ յար­ձակ­ւում զօր­քի զօ­րու­թիւն­նե­րի Տի­րոջ անու­նով: Թող բոլոր ազգերը իմա­նան, որ Տէ­րը սրով ու գե­ղար­դով չէ, որ փր­կում է, քան­զի սա Տի­րոջ պատերազ­մն է, եւ Տէ­րը ձեզ պի­տի մատ­նի մեր ձեռ­քը» (Ա ԹԱԳ 17:45,47):

   

  Խոնարհւում ենք յանուն Հայրենիքի զոհուած նահատակ հերոսների առջեւ, որոնք իրենց սրբազան արիւնը թափեցին ապագայ Արցախի համար եւ երախտապարտ ենք նրանց սուրբ մայրերին, որ նման անմահ մարտիկներ աշխարհ բերեցին։

   

  Վշտացեալ մայրերին մի բան կարող եմ ասել աստուածաշունչի խօսքերով. «Եթէ պա­տ­ե­րազ­մում ըն­կած­նե­րի յա­րու­թեան ակն­կա­լու­թիւն չու­նե­նար, զուր կլի­նէր մե­ռել­նե­րի հա­մար աղօթք մատուցե­լը: Նա ճիշտ էր հաս­կա­ցել, որ գե­ղե­ցիկ մա­հով ըն­կած­նե­րն ար­ժա­նա­նում են շնորհ­նե­րի: Նա հա­ւա­տում էր, որ քա­ջու­թեամբ ըն­կած­նե­րը մեղ­քե­րի թո­ղու­թիւն կս­տա­նան» (Բ Մակ12:44-46):

   

  Յովհաննէս Թումանեան  տիտան բանաստեղծի տողերով ասում եմ ձե՛զ, ով աշխարհի հայեր, թէ յաղթանակը գալիս է.

   

   «Ու մեր աչքերը նայում են կարօտ՝

  Հեռու աստղերին,

  Երկնքի ծերին,

  Թէ ե՞րբ կը բացուի պայծառ առաւօտ՝

  Հայոց լեռներում,

  Կանաչ լեռներում»։

   

  Հ. Թումանեան, «Հայոց լեռներում»:

   

  #Յաղթելուենք

   

  Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեան

  Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ժողովրդապետ,

  Հայաստանի Հայ Կաթողիկէ Երիտասարդաց միութեան նախագահ

   

  19.10.2020

Օրացույց

Օրացույց