• Գյումրիի հայ կաթողիկէ համայնքի երիտասարդաց միության պատրաստած տեսանյութը՝ Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու մասին

    Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու օծման մեկամյա հոբելյան, 24 սեպտեմբերի, 2016թ.


     

     

Օրացույց

Օրացույց