• Նրանցից մեկը կընտրվի Տանն Կիլիկիո 20-րդ Կաթողիկոս Պատրիարք. Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու եպիսկոպոսների անվանացանկը

  Տանն Կիլիկիո Կաթողիկէ Հայոց 20-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքի ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել: Սբ. Սինոդն ընտրական նիստերը սկսել է գումարել 2015թ. հուլիսի 14-ին:


  Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու եպիսկոպոսների ստորև ներկայացված ցանկը հրապարակել է Պատրիարքական դիվանը: Այս եպիսկոպոսներինն է նոր պատրիարք ընտրելու իրավունքը: Տանն Կիլիկիո 20-րդ Կաթողիկոս Պատրիարք կընտրվի նրանցից մեկը:

   

  Արհիապատիւ Տէր Յովհաննէս Արքեպիսկոպոս Չոլաքեան

  Ծնած է 12 ապրիլ 1919-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 25 ապրիլ 1943-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 5 մարտ 1967-ին: Վաստակաւոր Առաջնորդն էԿոստանդնուպոլսոյ եւ Թուրքիոյ հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Տէր Պետրոս Արքեպիսկոպոս Միրիաթեան

  Ծնած է 26 փետրուար 1948-ին, քահանայ ձեռնադրուած է  24 յուլիս 1971-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է  4 փետրուար 1990-ին: Առաջնորդն է Հալէպիհայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Նշան Արքեպիսկոպոս Գարաքէհէեան

  Ծնած է 17 ապրիլ 1932-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 2 յուլիս 1960-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 28 յունուար 2001-ին: Առաջնորդն է Պարսկաստանիհայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Վարդան Արքեպիսկոպոս Քէշիշեան

  Ծնած է 13 սեպտեմբեր 1933-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 8 սեպտեմբեր 1959-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 13 մայիս 2001-ին: ՎաստակաւորԱռաջնորդն է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Արեւելեան Եւրոպայի հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Գէորգ Արքեպիսկոպոս Խազումեան

  Ծնած է 10 մարտ 1935-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 3 յուլիս 1960-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 7 ապրիլ 2002-ին: Վաստակաւոր աջակիցեպիսկոպոսն է Կոստանդնուպոլսոյ եւ Թուրքիոյ հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Էմմանուէլ Արքեպիսկոպոս Տապպաղեան

  Ծնած է 24 դեկտեմբեր 1933-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 25 դեկտեմբեր 1967-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 4 օգոստոս 2007-ին: Առաջնորդն է Իրաքիհայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Ռափայէլ Արքեպիսկոպոս Մինասեան

  Ծնած է 24 հոկտեմբեր 1946-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 24 յունիս 1973-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 16 յուլիս 2011-ին: Առաջնորդն է Հայաստանի,Վրաստանի  եւ Արեւելեան Եւրոպայի հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Տէր Լեւոն Արքեպիսկոպոս Զէքիյեան

  Ծնած 21 հոկտեմբեր 1943-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 21 մայիս 1967-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 13 սեպտեմբեր 2014-ին: Առաջնորդն է Կոստանդնուպոլսոյ եւ Թուրքիոյ հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Գրիգոր Եպիսկոպոս Կապրոյեան

  Ծնած է 14 նոյեմբեր 1934-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 28 մարտ 1959-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 13 փետրուար 1977-ին: Վաստակաւոր Առաջնորդնէ Ֆրանսայի հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Վարդան Եպիսկոպոս Պօղոսեան

  Ծնած է 27 փետրուար 1940-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 22 դեկտեմբեր 1966-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 12 դեկտեմբեր 1981-ին: Առաջնորդն էԱրժանդինի եւ Լատին Ամերիկայի հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Յովսէփ Եպիսկոպոս Առնաութեան

  Ծնած է 2 մայիս 1936-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 5 ապրիլ 1969-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 18 մարտ 1990-ին: Առաջնորդն է Դամասկոսի հայկաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Մանուէլ Եպիսկոպոս Պաթագեան

  Ծնած է 5 նոյեմբեր 1929-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 8 դեկտեմբեր 1954-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 12 մարտ 1995-ին: Վաստակաւոր Առաջնորդն էհիսիսային Ամերիկայի հայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Յովհաննէս Եպիսկոպոս Թէյրուզեան

  Ծնած է 6  մայիս 1941-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 24 դեկտեմբեր 1965-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 25 մարտ 2001-ին: Առաջնորդն է Ֆրանսայի հայկաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Տէր Գրիգոր Օգոստինոս Եպիսկոպոս Գուսան

  Ծնած է 17 յունիս 1953-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 24 դեկտեմբեր 1980-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 9 մայիս 2004-ին: Առաջնորդն է Աղեքսանդրիոյհայ կաթողիկէներուն:

   

  Արհիապատիւ Հայր Միքայէլ Եպիսկոպոս Մուրատեան

  Ծնած է 5 յուլիս 1961-ին, քահանայ ձեռնադրուած է 24 հոկտեմբեր 1987-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 21 մայիս 2011-ին: Առաջնորդն է ՀիւսիսայինԱմերիկայի եւ Գանատայի հայ կաթողիկէներուն:

Օրացույց

Օրացույց