• ԳԵՐՅ. ՀԱՅՐ ԳԱՌՆԻԿ Ծ. ՎՐԴ. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ» ԲՀԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ՀՈԳԵՒՈՐ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆԸ

  Հրաշափառ Յարութեան տօնը մարդու հանդէպ աստուածային անսահման սիրոյ, մեղքի ու մահուան հանդէպ յաղթանակի տօնն է։


  Ուրբաթ, 31 մարտ, 2023 թուական.

   

  Սիրելի՛ գործընկերներ,

  Թոյլ տուէք հոգու խնդութեամբ ողջունել ձեզ Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին ընդառաջ մատուցուող այս Սուրբ Պատարագին՝ ձեր ներկայութեան եւ մասնակցութեան համար:

   

  Երկրային այս կեանքը տրուած է մեզ որպէս ժամանակ՝ Աստծոյ փրկարար կամքի վկայութիւնը բերելու, Աստծոյ պատուիրաններն ու պատգամները իրագործելու մեր իրականութեան եւ ընտանիքների մէջ: Մեր կեանքը արժէք եւ բովանդակութիւն է ստանում Քրիստոսի մահուան եւ Յարութեան խորհրդի լոյսի ներքոյ: Պօղոս առաքեալը ուսուցանում է ասելով. «Սակայն քա՛ւ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչուած է ինձ համար, ես էլ՝ աշխարհի համար. որովհետեւ Յիսուս Քրիստոսով ո՛չ թլփատութիւնն է մի բան, եւ ո՛չ էլ՝ անթլփատութիւնը, այլ՝ նոր արարած լինելը: Եւ թող խաղաղութիւն ու ողորմութիւն լինի բոլոր նրանց վրայ, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպէս նաեւ՝ Աստծոյ Իսրայէլի վրայ: Այսուհետեւ թող ոչ ոք ինձ նեղութիւն չտայ, որովհետեւ ես իմ մարմնի մէջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները» (Գաղ. 6, 14-17):

   

  Ապրել Քրիստոսով եւ Քրիստոսի համար, ահա այս է փրկարար ուղին մեր կեանքի, հիմքը, պայմանն ու երաշխիքը թէ՛ որպէս անհատ, եւ թէ՛ որպէս հաւաքականութիւն մեր հոգեւոր աճի ու զօրացման, նաև՝ մեր հայրենիքի առաջընթացի ու զարգացման, մեր ժողովրդի բարօրութեան եւ լուսաւոր գալիքի:

   

  Հրաշափառ Յարութեան տօնը մարդու հանդէպ աստուածային անսահման սիրոյ, մեղքի ու մահուան հանդէպ յաղթանակի տօնն է։ Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք, եւ մեր հաւատը, որ Քրիստոս յարութիւն է առել՝ անյուսութիւնը փոխում է յոյսի, տկարութիւնը՝ ուժի, անտարբերութիւնը՝ նախանձախնդրութեան, իշխանատենչութիւնը՝ բարեգործութեան, եւ ծառայութեանն ու աշխատանքին միախառնում է նուիրումի ու հանձնառութեան ոգին:

   

  Յիրաւի, Աստուծոյ ստեղծածն է աշխարհը, ուր ապրում ենք: Ամեն բան Նրա ձեռքի գործերն են եւ ինչ որ ունենք, Նրան է պատկանում, սակայն աշխարհիս մէջ Ադամի ժամանակներից սկսած, մարդը՝ կամայ թէ ակամայ, գործիք է դառնում չարի ձեռքին եւ քանդում է Աստուծոյ ձեռակերտը, մռայլում է արարչաստեղծ կեանքի ուրախութիւնը: Այսօր էլ մարդկային կեանքում չարութիւնը, անհաւատութիւնը, նիւթապաշտութիւնը, սուտը, ատելութիւնն ու իշխանատենչութիւնը մահ են սերմանում: Այսօր էլ մենք ստիպուած ենք ընդունել, որ մարդու կեանքը այնպէս եւ այն չափով արժեւորուած չէ, որքան որ Տիրոջ փրկչական կամքն է: Խաղաղութեան եւ արդարութեան որոնումներում մարդը բախուում է անիրաւութեան, քանզի Տիրոջ պարգեւած հոգու խաղաղութիւնն ու արդարութիւնը չէ, որ փնտրում է, այլ` խաղաղութեան ու արդարութեան անուան ներքոյ` սեփական ապահովութիւնն ու շահը:

   

  Արդարեւ, կորստաբեր են Աստծոյ կամքին հակառակ ընթացքները: Նա Իր Միածին Որդուն տուեց՝ մարդուն կորստից փրկելու համար եւ կանչեց մարդկանց ապրելու հաւատով, սիրով եւ յոյսով: Այս ճշմարիտ արժէքներով են կեանքի կոչուում հասարակական կեանքի առաջընթացները, գործում իրաւունքն ու օրէնքը` յանուն մարդկանց բարօրութեան:

   

  Քրիստոսի պարգեւած յարուցեալ կեանքի մէջ չկան տագնապներ, չկան բռնութիւն ու պատերազմներ, աղքատութիւն ու թշուառութիւն, չկան տարաբնոյթ մոլութիւններ, որոնք ցաւ եւ տառապանք են պատճառում մարդկանց, օտարացնում միմեանցից եւ ծնում աղէտներ: Դժբախտաբար, այս ամենը շարունակում են մնալ աշխարհում, քանզի մարդկային սրտերը յաճախ սիրուց պարպուած, շահամոլութիւնից կարծրացած ու եսակենտրոն՝ անարձագանք են մնում յարուցեալ նոր կեանքի կոչին: Մինչդեռ խաչելութիւնները յարութեամբ պսակելու, դժուարութիւններից ու նեղութիւններից, վշտերից ու չարչարանքներից յառնելու ուղին քրիստոսակենտրոն կեանքն է, որ խաղաղարար ոգով, բարի գործերով, պարկեշտ ընթացքով առաքեալի խօսքի համաձայն՝ առաջնորդում է դէպի յաւիտենութիւն. «Աստուած յաւիտենական կեանք տուեց մեզ. և այդ այն կեանքն է, որ Նրա Որդու մէջ է»:

   

  Արդ, սիրելիներ՛ս, մեզանից իւրաքանչիւրը լինի պաշտօնէա, աշխատաւոր կամ հոգեւորական, անհրաժեշտ է, որ նորոգի իր մէջ քրիստոնէական ոգին, ամրապնդուի յոյսով, քայլի այն ճանապարհով, ապրի այն ճշմարտութեամբ եւ ընդունի այն կեանքը, որ Քրիստոսն է՝ յարուցեալ մեր Տէրը, որպէսզի մեր կատարած գործերը լցուի աստուածային պարգեւներով եւ երկնային օրհնութեամբ:

   

  Այսօր մեր յորդորն է բոլորիդ` մեր Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի յարութեան հաւատով՝ սէրը, բարին ու բարիքը առատացնել մեր կեանքում եւ այն բաշխել աղքատներին, տնանկներին, հիւանդներին ու լքուածներին, բուժել վիրաւոր սրտերը, հեռացնել ամենայն չարը մեր սրտերից եւ հոգիներից:

   

  Շուտով վերնատանը հաւաքուած առաքեալների նման մենք նոյնպէս զգալու ենք Տիրոջ օրհնաբեր ներկայութիւնը, իւղաբեր կանանց հետ տեսնելու թափուր գերեզմանը եւ լսելու Յարութեան հրեշտակաձայն աւետիսը. «Այստէղ չէ, այլ յարութիւն առաւ»։

   

  Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ, ձեզ հրաւիրում եմ, Աւագ շաբաթուայ ընթացքին մասնակիցը լինելու Յիսուսի կեանքի վերջին դրուագներին, որպէսզի ներքուստ վերանորոգուէք եւ լաւագոյնս պատրաստուէք Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին:  Եւ թո՛ղ որ Սուրբ Յարութեան պարգեւած յոյսով վերանորոգուած եւ երախտապարտ հոգիով ընդունենք հրաշափառ տօնի պատգամը, մեր կեանքի մէջ, եւ այս մտածումներով եւ զգացումներով ապրենք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի  Սուրբ Յարութիւնը:

   

   

  Գերյ. Հայր Գառնիկ Ծ. Վրդ. Յովսէփեան

  Փանիկի Սուրբ Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու ժողովրդապետ

Օրացույց

Օրացույց