Ավագ Ուրբաթ.Տեր Հիսուս Քրիստոսի թաղման կարգը
  • Գյումրիի Սրբոց Նահատակաց հայ կաթողիկէ առաջնորդանիստ եկեղեցի, 25 մարտի, 2016թ.


Օրացույց

Օրացույց