ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. օծվեց և տեղադրվեց Արևիկի եկեղեցու նոր խաչը, առաջին Սուրբ Հաղորդություն ստացան 18 երեխաներ
  • Սուրբ Խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց …


Օրացույց

Օրացույց