Արևիկի մանկապարտեզը վերանորոգվել է Հայկական Կարիտասի միջոցներով
  • Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին իր սոցիալական ծրագրերում առաջնային տեղ է հատկացնում կրտսեր սերնդին:


Օրացույց

Օրացույց