Սեմինարներ՝ Հայկական Կարիտասում՝ Կաթողիկէ Եկեղեցու սոցիալական վարդապետության թեմաներով
  • Հայկական Կարիտասն իր աշխատանքում ձևավորում է հարթակ՝ հոգևոր խորհրդածությունների համար՝ ամրապնդելով աշխատակազմի գաղափարական նպատակաուղղվածությունը և աշխատանքի արդյունավետությունը:


Օրացույց

Օրացույց