Կիրակնօրյա քարոզ, Հ. Մատթեոս վրդ. Մաթոսյան. Ձայն խաղաղության TV
  • Գյումրիի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի, 2 հոկտեմբերի, 2016թ.


Օրացույց

Օրացույց