Տեսանյութ՝ քահանայական և սարկավագական ձեռնադրության մասին
  • Գյումրիի Սրբոց Նահատակաց հայ կաթողիկէ առաջնորդանիստ եկեղեցի, 2 ապրիլի, 2016թ.


Օրացույց

Օրացույց