Բաժիններ՝ Այլ նյութեր, Թերթեր
  • «Կաթողիկէ հավատք» թերթի Գ համարը

    Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի


    «Կաթողիկէ հավատք» թերթի Գ համարն իր մեջ ընդգկում է Մեծ Պահոց շրջանի հոգևոր կրթության ամենօրյա քարոզներ՝ պահքի, մեղքի, ապաշխարության, հատուցման, տառապանքի իմաստի, հնազանդության, Խաչի Զոհաբերության և Հարության թեմաներով, ինչպես նաև՝ Աշոցքի հավատացյալների հավատքի սեփական փորձառության վերաբերյալ գրվածքներ:

    Թերթի էլեկտրոնային տարբերակը կարող եք կարդալ այստեղ՝ Կաթողիկէ հավատք Գ

    Իսկ տպագրվածը ձեռք բերելու համար, կարող եք դիմել Տ. Հովսեփ քհն. Գալստյանին, հեռ.՝ 055698957:

Օրացույց

Օրացույց