ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. սպասավորների հոգևոր կրթություն, 2-րդ օր
  • Սիրտ Հիսուսի, յորում են ամենայն գանձք իմաստութեան եւ գիտութեան, ողորմեա մեզ


Օրացույց

Օրացույց